Brøytekurs

Tenk sikkerhet og kostnader.

Tellefsdal vet hvor viktig riktig bruk og vedlikehold av brøyteutstyr er.
Riktig montering, innstilling og bruk er avgjørende for et best mulig brøyteresultat, men også viktig for å unngå eventuelle skader på utstyret. I verste fall kan det også gå utover personer.

Riktig bruk og vedlikehold gir lavere driftskostnader og økt annenhåndsverdi.
Det stilles stadig strengere krav når det gjelder kompetanse og sertifisering av brukere fra oppdragsgiver.
 

Tellefsdal har lang erfaring med utvikling og bruk av vårt utstyr,  noe vi ønsker å formidle til våre brukere.

Tellefsdal tilbyr skreddersydde brøytekurs tilpasset funksjonskontrakter,
kommunal drift eller andre behov.

Kontakt oss på mail post@tellefsdal.no evt. pr.tlf. 37 11 92 00
for planlegging av tid og sted.