Innstilling av plogfeste

Innstilling av plogfeste

Innstilling plogfeste. (lastebil og traktor)

Plogfester er i dag inndelt i 2 hovedgrupper: Støtavdempet plogfeste (buffert feste) og Fast plogfeste.

 

Innstilling Støtavdempet plogfeste:

Høyde brøyteplate/redskapsplate = målt til topp plate 920-960mm

Forspenn i bunn av plate 6-9mm (buffertene justeres slik at platen «stikker frem» i bunn)

NB: Etter justering av bufferter påse at kontra/låse muttere tiltrekkes.

 

Innstilling fast plogfeste:

Høyde brøyteplate/redskapsplate = målt til topp plate 920-960mm

Forspenn i bunn av plate 0mm platen skal være loddrett.

Avhengig av modell/type kan dette justeres med shims eller være fast (se monterings anvising).