Overflatebehandling

Overflatebehandling

Tellefsdal`s moderne overflatebehandlingsanlegg består av et sandblåseanlegg og et lakkeringsanlegg med lakkboks og tørkekanal.

Hele anlegget er knyttet sammen med en automatisk conveyor på en slik måte at alt som skal lakkeres først går gjennom sandblåsemaskinen og videre til lakkboks og tørkekanal.

* Vi har kvalifisert overflatebehandler med fagbrev og Frosio NS level lll godkjent inspektør.

* Vi kan tilby det meste innen overflatebehandling for industri og offshore.

 

Se film fra vårt anlegg:

Kontakt for mer info

Johhny Gustavsen

Johnny.Gustavsen@aebi-schmidt.com
mob. 91 60 14 84