AutoLogic

Absolutt fleksibilitet i bemanning, økt trafikksikkerhet, økonomisk bruk av spredemateriale, slik som enkel og pålitelig spredning.

  

Enkel og sikker spredning

AutoLogic er et rodesynkronisert styringssystem som er lett å bruke. GPS-navigasjon hjelper føreren langs roden mens spredeinnstillingene skjer automatisk. Føreren kan konsentrere seg fullt og helt om trafikken, uten å bli distrahert av spredeprosessen.

 

Fleksibel bruk

Roden kjøres én gang for å foreta innstillingene. Dataene i roden legger du inn på ES-panelet. Ved start av neste spredning velger føreren ønsket rode og følger instruksjonene. AutoLogic sørger nå for riktig spredning helt automatisk: Dosering, spredebredde, symmetri osv. er nøyaktig tilpasset roden. Slik kan også rundkjøringer eller utkjørsler på motorveg innenfor en kompleks rode spres optimalt. Manglende kjennskap til roden er ikke noe problem lenger ifm. personalplanleggingen.

  

RouteCreator PC-program

Med RouteCreator PC-programmet kan du endre roden og spredeinnstillinger, uten å måtte kjøre roden på nytt. Dette er nyttig i kraftig snøvær da en høyere dosering er ønskelig. Med RouteCreator justerer du spredeinnstillingene enkelt og lagrer dem som alternativ rode.

  

Fordelene til AutoLogic-systemet

  • Økt trafikksikkerhet, sjåføren avlastes og kan dermed konsentrere seg bedre om kjøringen
  • Alltid optimale sprederinnstillinger
  • Fleksibilitet i bruk av personell, kjennskap om roden er ikke påkrevet
  • Komplekse strekninger blir perfekt utført
  • Off & On rodegjenkjenning der sjåføren får hjelp visuelt ved vegsperringer og omveger, for å komme tilbake på riktig rode.
  • Tilleggsutstyr: I kombinasjon med ThermoLogic-systemet baserer doseringsinnstillingen seg på de målte vegtemperaturene.
AutoLogic