Steuerungstechnik

Airportlogic

Innenfor vår Autologic-familie har vi utviklet Airportlogic-systemet som et spesialtilpasset, administrativt styringssystem for vintervedlikehold på flyplasser. Airportlogic baseres på GPS-teknologi og har to funksjoner: et styringssystem og et reguleringssystem for påføring friksjonsforbedrende væske.

Airportlogic

Schmidt Airportlogic
Airportlogic
details
Schmidt Airportlogic