Vintervedlikehold

Schmidt Lava Storm – for behandling av islag på veier
Islag forårsaker ofte alvorlige problemer for vedlikeholdet om vinteren. De oppstår som regel i tett eller saktegående trafikk, når det er vanskelig eller nesten umulig å strø. Derfor har Schmidt utviklet Lava Storm, som angriper lagene av is med en kombinasjon av tiltak: En tung snøplog foran lastebilen fjerner rester av snø og is. Så følger en kraftig, roterende børste som løsner opp løst smuss. Det resterende islaget behandles med en varm kalsiumløsning som sprøytes på under høyt trykk. Dette gjør Schmidt Lava Storm til en ekte kombinasjonsmaskin. Den kan også brukes i det vanlige vintervedlikeholdet, ikke bare i nødstilfeller.  

Nido Lava Storm

 

Schmidt køspreder for avising midt i rushtiden

Aebi Schmidt har utviklet denne "køsprederen" spesielt til bruk på glatte veier i rushtiden. Denne sprederen kan kjøre på veiskulderen og spre saltløsningen under de stående eller saktegående bilene med spesielle dyser. Maskinen har en spredningsdistanse på opptil 9 meter (3 felt). Køsprederen er en spredemaskin som trekkes og som lett kan kobles til en bil eller et annet kjøretøy. Dessuten kan maskinen også brukes som "vanlig" spreder i vintervedlikeholdet.

Nido filesproeier

    

Mobil spredeteknikk som reduserer støv

Avlessing av grus mellom jernbaneskinner skaper store mengder støv. Dette medfører en alvorlig risiko for medarbeidere, naboer og for miljøet. Takket være en ny løsning fra Aebi Schmidt, kan dette problemet reduseres betraktelig. Når grus eller stein lesses av, sprutes det på vann med spesielle dyser, slik at støvet bindes.

sproeien bij ballast storten

  

Vintervedlikehold på bruer – automatiske spredesystemer

Aebi Schmidt har utviklet et automatisk stasjonært spredesystem for veiområder hvor det ofte er glatt. Systemet starter automatisk en avising basert på data som overflatetemperaturer og hvor mye strømiddel som er igjen på veien. Fordi bruer er spesielt utsatt for isdannelse sammenlignet med veiene rundt, har dette systemet etablert seg som en effektiv løsning her. Dermed er det ikke lenger nødvendig å sende strøbiler til disse stedene, som ofte er avsidesliggende. Man kan stole på at det automatiske systemet gjør jobben.

 Brugsproeier

  

 

Kontaktperson:

Robin Groot Wesseldijk

Aebi Schmidt Nederland BV
Handelsweg 8
NL-7451 PJ Holten
Robin.GrootWesseldijk@aebi-schmidt.com