RPS-H kantstolpevasker

Schmidt kantstolpevasker

RPS-H kantstolpevasker rengjør ikke bare kantstolpen og refleksområdet. Den spesielle utformingen av den lettmonterte armen gir også mulighet for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige kantstolper der de er montert bak autovernet. Redskapets arbeidsverktøy er rettet forover til ut til siden. Så det er til enhver tid god sikt og kostene kan raskt og enkelt bringes i arbeidsstilling.

Den hydrauliske direktedriften av de roterende kostene tillater fritt valg av rotasjonsretning og hastighet på kostene. Betjeningen av stolpevaskeren gjøres via et ergonomisk plassert betjeningspanel og driften foregår eller helt automatisk. Vannforbruket er optimalisert fordi vann tilføres kun når kostene roterer.  Ved hjelp av posisjonsfølere rengjør maskinen ned til like over bakken uten at kostene berøre bakken og virvler opp støv.

Tekniske Spesifikasjoner

RPS-H
Rengjøringstid pr stolpe ca. 10 sec.
Kjørehastighet ved rengjøring av autovern 2 - 4 km/h
Børstediameter (mm) 500
Schmidt RPS-H

  • Schmidt RPS-H
  • Schmidt RPS-H
  • Schmidt RPS-H