Aebi TT T-Traction

De hydrostatisk drevne Terratrac-modellene i mellom- og toppklassen er siden produksjonsstart i 2003 utstyrt med Torsen senterdifferensial som standard. Torsen-differensialen sørger for en automatisk og permanent fungerende balansering av drivmomentet på alle fire hjul. Dette sparer på den ene siden drivverket og dekkene, på den annen side, og kanskje enda viktigere, underlaget.

 

Den blokkerende virkningen i Torsen-differensialen som aktivt hindrer enkelthjul spinner, basert på selvlåsende virkningen til et skrue/snekke-sett.   På grunn av utformingen kan Torsen-differensialen kun gi sperrevirkning når det skapes et minimumsdreiemoment pr. aksel. Her griper T-Traction inn ved å betjene en bryter, og hindrer at forhjulene spinner i ekstreme situasjoner*.
*(f.eks. ved tung last bak, uten tilstrekkelig motvekt på forakselen i bratt terreng eller på glatt/svakt underlag).

 

Dermed beholdes de godt utprøvde fordelene hos Torsen-differensialen og i spesielle situasjoner garanteres likevel full trekkraft. Aebi tilbyr T-Traction (patentsøkt) som fabrikkmontert tilleggsutstyr eller som sett for ettermontering.

Aebi_TT281_Mulcher_Soerenberg_Kommunal_005