Schmidt Stratos

Spedere

Schmidt tilbyr utstyr for friksjonsforbedring som et globalt selskap med internasjonal service og skreddersydde løsninger for alle tenkelige bruksområder. De innovative beholdersprederne oppnår en ekstremt presis dosering og fordeling av spredematerialet gjennom elektronisk styring. Modulsystemet gir mulighet for individuell tilpasning av komponentkonfigurasjoner til det aktuelle bruksområdet. Komponenter i plast og rustfritt stål av høy kvalitet sørger for lang holdbarhet: Et viktig kriterium for videresalg. Schmidt-spredere leveres til ethvert bærekjøretøy, og de kan i de fleste tilfeller tilpasses ved skifting av kjøretøy.

Påbyggmonterte spredere

Strø- og spredeutstyr

Schmidt har den riktige løsningen for nesten hvilket som helst bærekjøretøy. Påbyggmonterte spredere med et beholdervolum fra 0,6 m³ til 9,0 m³ tillater optimal treffsikkerhet under kjøpsbeslutningen.

Stratos 0,6 - 0,8 m³
details
Schmidt Stratos 1,7 - 3,0 m³
details
Schmidt Stratos 4,0 - 12,0 m³ - New Generation
details
Stratos Lava
details
Syntos
details
Strø- og spredeutstyr

Trepunktsmonterte spredere

De trepunktsmonterte sprederne i Traxos-serien er spesielt designet for montering på traktorer for profesjonelt bruk i kommunal og privat sektor.

Traxos - Trepunktsmontert spreder
details

Høyhastighetspredere

Væskespredere

Schmidt Straliq

Spredning av saltløsning reduserer bruken av tørrsalt og ikke bare beskytter miljøet, men også budsjettet.

Væskespredere (påbygg-montert)Straliq er spesielt utviklet for spredning av saltløsning på veger. Bruk av saltløsning reduserer saltbruken og ikke bare beskytter miljøet, men også budsjettet.

Straliq
details
Schmidt Straliq

Etterhengende væskespredere

Schmidt TSS
CSP
details
TSS
details
Schmidt TSS

Kombinasjon med tørrstoff og væske

Med kombispredere for spredning av tørre spredematerialer og væskeløsning hos Stratos Combi Soliq Plus-serien, kan det spres kun tørre strømaterialer eller væskeblandinger, eller en kombinasjon av tørre strømaterialer og væskeblanding i én arbeidsoperasjon.

Kombinasjonsystemer

Stratos Combi Soliq

Ved glatt vegbane er det av største betydning med effektiv benyttelse av riktig metode med riktig materiale for å oppnå høyest mulig sikkerhet. Stratos Combi Soliq Plus kombinerer alle værspesifikke spredningsmetoder: fast materiale, væskeform, tørt og fritt valgbare materialblandinger i én maskin.

Stratos Combi Soliq Plus
details
Stratos Combi Soliq

Saltblandestasjoner

Med saltblandestasjoner fra Schmidt kan saltløsning blandes klar for bruk kontinuerlig.

Saltblandestasjoner

S6000_01

Saltblandestasjoner fra Schmidt er enkle å bruke, effektiv og er en billig måte for produksjon av ønsket saltløsning.

P 2000 / S 3000
details
S6000_01