Service og reparasjon

Aebi Schmidt Norge har eget reparasjonsverksted for veivedlikeholdsutstyr,
men tilbyr også tjenester ute hos kunde.

Som blant annet:

» Oppretting av ploger/utstyr ved hjelp av jigg.

» Nye deler, sandblåsing og lakkering.

» Tilstandsrapport av ploger etter sesong.

» Taksering av ploger og utstyr.

 

Tips når brøytesesongen starter:

» Ha nødvendige slitedeler tilgjengelig
» Jevnlig rengjøring og smøring
» Gjør deg kjent med brukermanual og innstillinger.

 

Tips når brøytesesongen er slutt:
» Smør og vask plogen godt
» Smør stempelstenger med fett
» Skift slitedeler om nødvendig.

 

Har du spørsmål ang. vedlikehold, reparasjon eller taksering, kontakt:

Aage.Christoffersen@aebi-schmidt.com - mobil +47 91 34 77 63