Teknisk support

Brukerne av våre produkter skal være trygge på å få nødvendig hjelp og støtte dersom tekniske problemer oppstår.

Gjennom opplæring og kurs er målsettingen å bygge opp nødvendig kompetanse og kunnskap hos våre forhandlere.

Vi henstiller derfor om at sluttbrukerne går via sin forhandler som igjen tar kontakt med Tellefsdal ved behov.

På denne måten vil din lokale forhandler få erfaring og vil kunne betjene deg raskt og effektivt.

kontakt :

Jan Hagestrand, mobil 40 40 79 26